تک آهنگ ها

تک آهنگ ها

1 _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم  تنظیم محسن غلامی.سنتور : رویا باقرزاده.شماره مجوز4056_1397 و کتابخانه ملی  22836و 

دانلود این قطعه از اینجا

2 _ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی.تنظیم : محسن غلامی.سنتور : رویا باقرزاده .شماره مجوز4766_1397 و کتابخانه ملی  23131 و 

دانلود این قطعه از اینجا

3 _ تصنیف قدیمی سوز عاشقی . تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و

دانلود این قطعه از اینجا

4 _ انتشار قطعه کوچک جنگلی .اثر محمد میرزمانی.همنوازی سنتور و ارکستر

دانلود این قطعه از اینجا

5 _ تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

شماره مجوز ارشاد 1849-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24662و

6 _ ترانه مازندرانی بوریم کوه بر اساس ملودی دریا او دره .با صدای مجید طریقی
تنظیم ارکستر : محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 5069-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 26646و

7 _ ترانه مازندرانی لیلی جان . با صدای سلیمان عمران . تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 5070-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24647و

8 _ تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1296-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28818و

9 _ تصنیف گیلانی زواردیدن با صدای شاهرخ شیردوست .و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1394-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28804و

10 _ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

11 _ تصنیف قدیمی خاطر آسوده تنظیم محسن غلامی و با صدای صادق میرزا.همخوان آرمینا عبدی

شماره مجوز ارشاد 2268-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 29439و

12 ـ تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست

شماره مجوز ارشاد 4107-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36011و

13 ـ تصنیف خواب ستاره  با صدای حسین رودگر

شماره مجوز4636_1400 و کتابخانه ملی  36257و