آلبوم ها

آلبوم ها

1 _ آلبوم سنتور و تکنیک 1 .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن tecnik-1-jeld-300x150.jpg می‌باشد

2 _  آلبوم سنتور و تکنیک 2 .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن tecnik-2-jeld-300x150.jpg می‌باشد

3 _  آلبوم سنتور و تکنیک 3 .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن tecnik-3-jeld-300x150.jpg می‌باشد


4_ آلبوم سنتور و تکنیک 4 اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و

5 _ آلبوم سنتور و تکنیک 5 اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده.نتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز 939_1398 و کتابخانه ملی…………..

4 _ آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور.ساخته و تنظیم محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۴۷۴ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی ۲۲۵۷۶و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن gheseh-vafa-tarh-1-300x150.jpg می‌باشد

5 _ آلبوم سیا ابران ( اجرای قطعات موسیقی گیلانی ) . اثر رویا باقرزاده.اجرا آرمین خامه ور .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز۴۰۲۸ – ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۸۵۷ و


6 _ آلبوم نواجش .قطعات موسیقی مازندرانی .با صدای نورالله علیزاده.تنظیم : محسن غلامی

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز 369 – 1397 و کتابخانه ملی 28154و

7 _تصنیف قدیمی یه گل داشتم تنظیم محسن غلامی.نوازنده رویا باقرزاده.شماره مجوز4056_1397 و کتابخانه ملی  22836و  

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن ye-gol-dashtam-300x300.jpg می‌باشد