فیلم

فیلم

1 _ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی . اجرا : رویا باقرزاده

2 _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم . سنتور: رویا باقرزاده.تنبک : مجید طریقی

3 _ بخشی از قطعه شماره 1 از کتاب تکنیک 3 تالیف محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده

4 _ تصنیف دو سه شبه که چشمام به دره . سنتور : رویا باقرزاده

5 _ تصنیف بزم خیال .اثر شهرام گلپریان.سنتور رویا باقرزاده.پیتار : حسین رودگر

6 _ تصنیف قدیمی غوغای هستی.سنتور رویا باقرزاده

7 _ تصنیف قدیمی یه گل داشتم.تنظیم محسن غلامی

8 _ بخشی از کتاب سنتور و تکنیک 1.محسن غلامی.سنتور رویا باقرزاده

9 _ بخشی از کتاب سنتور و تکنیک 2 .محسن غلامی.سنتور رویا باقرزاده

10 _ قطعه بنفشه از آلبوم سیا ابران .تالیف رویا باقرزاده .سنتور آرمین خامه ور

11 _ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم برای سنتور  : محسن غلامی . اجرا : رویا باقرزاده

12 _ قطعه ای از کتاب سنتور و تکنیک 4. محسن غلامی.رویا باقرزاده

13 _ قطعه دیدار.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

14 _ قطعه قصه وفا.آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

15 _ قطعه رقص شیدایی .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

16 _ قطعه نوبهار .آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور .محسن غلامی.رویا باقرزاده

17 _ قطعه شیرین لاکوی.کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

18 _ قطعه حیرون حیرونی.کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

19 _ قطعه ورش باره .کتاب سیا ابران.رویا باقرزاده.محسن غلامی.آرمین خامه ور

20 _ انتشار قطعه کوچک جنگلی .اثر محمد میرزمانی.همنوازی سنتور و ارکستر

21 _ تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

22_ سنتور و تکنیک 2 .تمرین آرپژ . اثر محسن غلامی.اجرا : رویا باقرزاده

23 _ سنتور و تکنیک4.تمرین دوصدایی تالیف محسن غلامی.اجرا :رویا باقرزاده

24 _ قطعه ای از کتاب سیا ابران . گلچین قطعات موسیقی گیلانی .اثر رویا باقرزاده . اجرا : آرمین خامه ور . 2

25 _ سنتور و تکنیک 3.تمرین سر مضراب تالیف محسن غلامی.اجرا :رویا باقرزاده

26 _قطعه ای از کتاب سیا ابران . گلچین قطعات موسیقی گیلانی .اثر رویا باقرزاده . اجرا آرمین خامه ور

27 _ قطعه ای از آلبوم تنیده در جان . محسن غلامی . رویا باقرزاده

28 _ تصنیف نوروز حیرانی با صدای فاضل جمشیدی و تنظیم محسن غلامی

29 _ تصنیف نوروز حیرانی.با صدای فاضل جمشیدی.تنظیم محسن غلامی ( فایل کامل )

30 _آلبوم نواجش .تصنیفهای موسیقی مازندرانی.نورالله علیزاده.تنظیم محسن غلامی

31 _ قطعه‌ “همدم” با همکاری عقیلی، پرستویی و جمشیدی.تنظیم ارکستر محسن غلامی

32 _ تصنیف مازندرانی دریا او دره . تنظیم ارکستر محسن غلامی

33 _ ترانه مازندرانی طاهره سنگسری با صدای سلیمان عمران .تنظیم ارکستر محسن غلامی