بیوگرافی

بیوگرافی

آثار منتشر شده :

1_کتاب سیا ابران . گلچینی از قطعات موسیقی گیلان . نویسنده رویا باقرزداه. تنظیم برای سنتور محسن غلامی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 1-212x300.jpg می‌باشد

2 _کتاب آوای یادها .قطعات محلی موسیقی ایرانی حاوی بیست قطعه محلی موسیقی ایرانی
تنظیم دوصدایی برای سنتور .اثر رویا باقرزاده.گردآوری محسن غلامی

شناسه مجوز : ۹-۳۴۲۷۸-۳۳۰۴۹۹


3 _ آلبوم سنتور و تکنیک 1 .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن tecnik-1-jeld-300x150.jpg می‌باشد

4 _  آلبوم سنتور و تکنیک 2 .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز۳۳۲۲ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۵و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن tecnik-2-jeld-300x150.jpg می‌باشد

5 _  آلبوم سنتور و تکنیک 3 .اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۳۶۵_۱۳۹۷  و کتابخانه ملی  ۲۲۴۶۶و

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن tecnik-3-jeld-300x150.jpg می‌باشد

 آلبوم سنتور و تکنیک ۴.   اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۲۰۶_۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۳۵۲و


9 _ آلبوم سنتور و تکنیک ۵ اثر محسن غلامی با نوازندگی رویا باقرزاده.نتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۹۳۹_۱۳۹۸ و کتابخانه ملی ۲۴۰۵۳و

8 _آلبوم قصه وفا .کوارتت سنتور.ساخته و تنظیم محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۳۴۷۴ _۱۳۹۷  و کتابخانه ملی ۲۲۵۷۶و.دانلود آلبوم این اثر از اینجا

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن gheseh-vafa-tarh-1-300x150.jpg می‌باشد

9 _آلبوم سیا ابران ( اجرای قطعات موسیقی گیلانی ) . اثر رویا باقرزاده.اجرا آرمین خامه ور .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز۴۰۲۸ – ۱۳۹۷ و کتابخانه ملی ۲۲۸۵۷ و

10 _ آلبوم آوای یادها . قطعات محلی موسیقی ایرانی حاوی بیست قطعه محلی موسیقی ایرانی
تنظیم دوصدایی برای سنتور .اثر رویا باقرزاده.گردآوری محسن غلامی

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۲۴-۱۳۹۹  و کتابخانه ملی  27867و

11_آلبوم تنیده در جان( کوارتت سنتور ) انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز 98 – 1398 و کتابخانه ملی 23657و

12 _  آلبوم در گذار .ساخته رویا باقر زاده . تنظیم محسن غلامی . همنوازی فلوت و سنتور  و گیتار و تار و تار باس 

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۴۰۳۸_۱۳۹۹  و کتابخانه ملی  30536و 

13 _ آلبوم « دیاری قطعات موسیقی مازندرانی » با تنظیم ارکستر محسن غلامی و با همراهی آواز اسماعیل عبدی و نورالله علیزاده

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۶۲۸۳ – ۱۳۹۹ و کتابخانه ملی ۳۳۰۰۶و

14 ـ آلبوم بهار کوه . تصنیف های موسیقی مازندرانی با صدای مجید طریقی و تنظیم ارکستر محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد4702 -1400 و ثبت کتابخانه ملی : 37132و

تک آهنگ های منتشر شده :

1 _تصنیف قدیمی یه گل داشتم تنظیم محسن غلامی.نوازنده رویا باقرزاده.شماره مجوز4056_1397 و کتابخانه ملی  22836و 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن ye-gol-dashtam-300x300.jpg می‌باشد

2 _ تصنیف قدیمی سوز عاشقی . تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و

3_ قطعه کوچک جنگلی اثر محمد میرزمانی . همنوازی سنتور و ارکستر زهی شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۸-۱۰۰۸ و کتابخانه ملی ۲۴۱۵۵و

4_ _تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا

شماره مجوز ارشاد 1849-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24662و

5_ _ ترانه مازندرانی لیلا خانم . تنظیم محسن غلامی.با صدای مهرداد جلیلی

6__ تصنیف مازندرانی بانو جان . با صدای سشلیمان عمران . تنظیم محسن غلامی

7_ _ترانه مازندرانی لیلی جان با صدای سلیمان عمران . تنظیم ارکستر محسن غلامی . شماره مجوز ارشاد 5070-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24647و

8_ _  ترانه مازندرانی بوریم کوه بر اساس ملودی دریا او دره .با صدای مجید طریقی
تنظیم ارکستر : محسن غلامی . شماره مجوز ارشاد 5069-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 26646و

9 _ تصنیف غروب .ملودی و آواز کامبیز عبدل زاده . تنظیم ارکستر : محسن غلامی

10 _تصنیف مازندرانی دریا او دره . تنظیم ارکستر محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1070-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28364و

11 _ قطعه فولکوریک مازندرانی «طاهره سنگسری» با صدای سلیمان عمران و تنظیم محسن غلامی
شماره مجوز ارشاد 1172-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28623و

12 _تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1296-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28818و

13 _ تصنیف گیلانی زواردیدن با صدای شاهر شیردوست .و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1394-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28804و

14 _ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی

15 ـ آلبوم در گذار .ساخته رویا باقر زاده . تنظیم محسن غلامی . همنوازی فلوت و سنتور  و گیتار و تار و تار باس 

انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز ۴۰۳۸_۱۳۹۹  و کتابخانه ملی  30536و